O

O nas

Przemysław Piekutowski

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, na którym uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej (2015). Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych ukończył (2004) studia w specjalności Muzykologia Teoretyczna i Stosowana.

Tamże odbył również Kurs Przygotowania Pedagogicznego. 
W latach 2011-2014 był słuchaczem Studiów Doktoranckich w UMFC, 
w zakresie teorii muzyki.

Prowadzi działalność zawodową w trzech wymiarach: naukowym, artystycznym i pedagogicznym.

Jako pedagog pracował w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 108
w Warszawie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaliszkach,
gdzie prowadził przedmiot muzyka. Wcześniej, jako nauczyciel muzyki,
był także zatrudniony w Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji i Rodziny Sternik.

Działalność artystyczną rozwija jako organista w kościele Matki Bożej
Szkaplerznej w Kazuniu Polskim (od 1998), gdzie prowadzi czterogłosowy chór mieszany. Organizuje cyklicznie koncerty zatytułowane "Muzyka bliżej nas", podczas których jest zaangażowany także jako wykonawca (organista, pianista). Udziela się także aktywnie,
uczestnicząc w życiu kulturalnym swojego regionu, biorąc udział
w koncertach kameralnych i wokalno-instrumentalnych
oraz w zróżnicowanych imprezach kulturalno-oświatowych.

Oprócz publikacji naukowych Przemysław Piekutowski prowadzi także działalność popularnonaukową.
Współpracował w latach 2005-2006 z miesięcznikiem "Muzyka21", na łamach którego opublikował 40 recenzji płytowych. W 2005 r. był akredytowany jako recenzent przy XV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie. Relację z tej imprezy opublikował na łamach rocznika naukowego "Seminare"
oraz angielskojęzycznego tygodnika "The Warsaw Voice".

Dorobek artystyczny wskazuje na jego interdyscyplinarne zainteresowania. Z powodzeniem łączy on działalność artystyczną z naukową i pedagogiczną, pracując w zakresie wszystkich wskazanych powyżej dyscyplin
z zaangażowaniem i na wysokim poziomie.

Użytkowanie tej strony oznacza zgodę na używanie plików Cookie.
Więcej informacji w polityce prywatności.

© 2022 - PRELUDIUM