O

O nas

Polityka prywatności

 

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności w zakresie edukacji muzycznej  jest  Przemysław Piekutowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą : Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia "Preludium" Przemysław Piekutowski,  Siedziba: ul. Dębowa 13 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

NIP 531-150-57-56, REGON 364364600  (dalej "My", "Szkoła" lub "Administrator").

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych? 

Można napisać do nas w sprawie danych osobowych: adres e-mail: kontakt@preludium.edu.pl , lub na powyższy adres pocztowy. 

Skąd mamy Pani/Pana dane? 

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością edukacyjną, czyli zostały nam one udostępnione na mocy zawartej umowy. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy, a także do kontaktowania się z Panią / Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu: 

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
 • umożliwienia łatwiejszego kontaktu. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja umowy, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej. 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe? 

Tak, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zawartej między nami umowy.

Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru. 

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa czy umowy, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.:

 • prawo dostępu,
 • sprostowania oraz usunięcia Pani / Pana danych w określonych przypadkach
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do ich przenoszenia,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych może Pani / Pan skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/ Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pani / Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe 

Może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość

tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych ? do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej z Panią/Panem umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy danych osobowych,
 • podmiotom świadczącym usługi:

-  doręczania korespondencji

-  świadczenia usług archiwizacyjnych

-  obsługi hostingowej

-  obsługi IT 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń ? będziemy przetwarzać dane przez czas trwania wydarzenia i okres przewidziany do archiwizacji.

Użytkowanie tej strony oznacza zgodę na używanie plików Cookie.
Więcej informacji w polityce prywatności.

© 2022 - PRELUDIUM